Digital redovisning?

Digital Ekonomis vision är en papperslös redovisningsbransch. Hanteringen av papper inom och mellan organisationer är en försvårande och trång sektor som med dagens teknik enkelt kan undvikas. Med digitala underlag och skanning strävar vi efter ett flöde där papper enbart hanteras där och då lagar och regler så kräver. Papperslös bokföring innebär också att problemet med geografiska avstånd försvinner. Klient och byrå kan samarbeta oavsett var parterna befinner sig så länge båda är anslutna till internet.

Vi arbetar med ekonomisystemet Fortnox som möjliggör för kunden att själv logga in och få en översikt över sin bokföring. Systemet är helt webbaserat och kräver inga särskilda installationer, det enda som behövs är en webbläsare och en internetanslutning. Med hela bokföringen digitaliserad kan kunden direkt i systemet få fram bilder på fakturor och kvitton kopplade till transaktioner i bokföringen istället för att bläddra i pärmar.

Fortnox tillgänglighet möjliggör även för kunden att själv sköta delar av sin bokföring, till exempel registrering av kundfakturor, utskrift av rapporter eller attestering av leverantörsfakturor.

Vi skräddarsyr en lösning för varje enskilt uppdrag efter kundens behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss!

Nyheter från Skatteverket